Ønsker man et internet abonnement, som tilbyder den hastighed man har brug for, er det ofte også noget man kan tjekke efter her på nettet. I udkanten er det ikke så ofte man finder fiber kabler, og det er jo her hvor man finde den rigtige forbindelse i dag. Det er jo noget, som man kan forsøge og spare sammen til eller i fællesskab spæde til for at kunne få lagt noget ude ved vejen. Hvis der er nok for det, kan det også meget vel være noget man kan få aftalt med kommunen.

I og omkring storbyerne er det jo en anden sag, for her er der også et meget mere koncentreret brug af det. Store virksomheder og husstande som streamer på flere forskellige platforme, er alle tilfælde hvor man har brug for en stærk forbindelse, hvis man altså ikke skal opleve de klassiske symptomer som buffering og meget frustration over, at man ikke kan se tingene ordentligt nu hvor man betaler for det.

Comments are closed.